Untitled document

Welkom op de website van Info Media Services

Info Media Services is een no-nonsense automatiseringsbedrijf voor het MKB. Wij leveren turn-key netwerkinrichtingen op die in samenspraak met de klant zorgvuldig zijn opgebouwd. Het voornaamste uitgangspunt is dat wij de zorg omtrent het netwerk en daaraan gekoppelde diensten uit handen nemen, zodat u zich toe kunt leggen waar u goed in bent. Andere mogelijkheden zijn er uiteraard ook zodat interne kennisopbouw en intern beheer mogelijk worden. Info Media Services spreekt de taal van de klant; begrijpelijk, helder en zonder hoogdravende technische detaillering waar u geen behoefte aan heeft. Dit is een van de sterke punten van Info Media. Wij willen hebben ons credo niet zonder reden vrij eenvoudig gehouden: 

Network Design, Implementation & Control

Zowel fixed price als op regiebasis. Het resultaat is waar wij voor staan. Samen met U.